Skip to content
Fast frakt 29,-
2-4 dager
Betal med Vipps

Hvordan er menns helse sammenlignet med kvinners?

Menn er forskjellig fra kvinner ved at de har større muskelmasse, kortere levealder, er mindre sykmeldt, går mindre til lege, har mer hjerte- og karsykdommer, har mer av visse kreftsykdommer, ruser seg mer, straffedømmes mye mer, er mer utsatt for ulykker, drukner mer og taper i mange typer høyere utdannelse. Biologisk kan mange av disse forskjellene forklares med at menn har mye høyere konsentrasjon av testosteron i blodet enn kvinner. Det fører til at menn har sine karakteristiske kjønnstrekk somfysisk styrke og aggressivitet, og kan muligens forklare at menn i mindre grad enn kvinner er opptatt av egen helse og er mindre forsiktige i enn kvinner.

Noen trekk ved menns helse og adferd:

 1. Menn har ca. 3 år kortere forventet levealder (81.6 år) enn kvinner (84.7 år) i 2021.
 2. Forventet levealder er den alder man antar at en person som fødes i 2021 vil ved sin død. Utviklingen fra 1846-2021 er vist i figuren fra Folkehelseinstituttet (FHI) med markering av enkelte sosiale og samfunnsmessige forhold av betydning for helse (https://www.fhi.no/nettpub/hin/samfunn/levealder/).
 3. Menn går mindre til lege (68 % av kvinner, 2021; https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/kjonnslikestilling/Helse_og_kjonn/Helsetjenester/
 4. Menn er mindre sykmeldt enn kvinner (5.1 vs 8.3 % i 2. kvartal 2022; https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/arbeidsmiljo-sykefravaer-og-arbeidskonflikter/statistikk/sykefravaer )
 5. Menn har mer hjerte- og karsykdommer enn kvinner
 6. Menn har høyere forekomst av kreft i prostata (selvfølgelig), tykktarm, pankreas og lunger enn kvinner. Totalt fikk 19 684 menn kreft i 2021, mens 17 314 kvinner fikk kreft (kreftregisteret.no).
 7. De ruser seg mer enn kvinner (menn drikker nesten dobbelt så mye alkohol som kvinner; https://www.fhi.no/nettpub/alkoholinorge/omsetning-og-bruk/alkoholbruk-i-den-voksne-befolkningen/)
 8. De er mer utsatt for druknings- og trafikkulykker enn kvinner (3-4 ganger så hyppig; rs.no; www.vegvesen.no)
 9. Menn begår selvmord mer enn dobbelt så ofte som kvinner (https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/selvmord-i-norge/)
 10. tre av fire straffede er menn (https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/tre-av-fire-straffede-er-menn)
 11. De tjener mer enn kvinner (87.9 % av det menn tjener i gjennomsnitt i 2021 (https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/lonn-og-arbeidskraftkostnader/statistikk/lonn/artikler/slik-kan-lonnsforskjellen-mellom-kvinner-og-menn-forklares)
 12. Menn har mer fremtredende posisjoner enn kvinner i næringslivet og ca. 90 % av milliardærene i Norge er menn (https://www.kapital.no/kapital-index/norges-400-rikeste?zephr_sso_ott=3CuG8Z)
 13. De taper i de siste årene i skole og høyere utdannelse i mange fag som medisin, psykologi, odontologi og veterinærmedisin (https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2022/)

 

Konklusjon

En stor og undervurdert biologisk forskjell mellom menn og kvinner er at menn har høye nivåer av testosteron (det mannlige kjønnshormonet). Dette gjør at menn er fysisk sterkere og mer aggressive enn kvinner. Menn er også mer risikosøkende og tar ofte mindre hensyn til langsiktige forhold enn det kvinner vanligvis gjør. En rimelig forklaring er i tillegg at fordi kvinner føder og ammer sine barn vil de sannsynligvis avstå fra risikoadferd som kan skade avkommet i større grad enn menn.

Disse forholdene kan muligens forklare at menn i mindre grad enn kvinner er opptatt av egen helse og er mindre forsiktige i enn kvinner.

Artikkel skrevet 30.09.2022 av CA Drevon.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.