Skip to content
Fast frakt 29,-
2-4 dager
Betal med Vipps

Kjøpsbetingelser 

Disse kjøpsvilkårene gjelder for kjøp av varer fra Bodymarkers AS. Avtalevilkårene er oppdatert og vil få virkning for alle inngåtte og nye avtaler. Sist oppdatert: 11.10.2023. 

1. Generelt  

Bodymarkers.com er levert av Bodymarkers AS, organisasjonsnummer 925 080 829. Informasjon og bilder på nettstedet er eid av selskapet eller partner og kan ikke kopieres uten tillatelse. 

Kontaktinformasjon 

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal, og blir i det følgende benevnt du, deg, din, ditt eller kunden. Personen må være fylt 18 år for å bli kunde av Bodymarkers AS. 

2. Priser

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift 15 %. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Dette innebærer at ved endringer i pris vil du bli varslet om dette minst to måneder før prisendringen trer i kraft. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementstegning/ oppsigelse da de primært er rettet mot nye kunder. 

3. Porto- og ekspedisjonsgebyr

Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg til hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, med mindre noe annet er avtalt. 

4. Abonnement 

Bodymarkers AS selger enkelte produkter på løpende abonnementsbasis. 

Første levering skjer normalt etter 4 arbeidsdager og videre i henhold til valgt leveringsfrekvens, normalt hver 6. uke – uten kjøpsforpliktelse eller bindingstid. Abonnementet kan sies opp fortløpende, senest 7 dager før neste forsendelse. 

Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før de trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider. 

Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende. 

Du kan også selv velge å gjøre endringer i abonnementet, se nærmere om dette i punktet under. 

Som abonnent vil du bli fulgt opp på e-post for å sikre at du er fornøyd med våre produkter. Ved å inngå ett abonnement godtar du automatisk dette. 

5. Endringer i abonnement 

Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å avtale pause, endre eller si opp ditt abonnement. Du kan også enkelt se oversikt over dine aktive abonnementer, og administrere eller stoppe dine abonnementer selv på min konto-siden. 

6. Leveranse

Vi sender våre forsendelser med Posten/Bring via tredjepart BK Logistikk AS. Din bestilling kommer hjem i din postkasse minimum 4 arbeidsdager etter at vi har mottatt bestillingen. Deretter mottar du nye forsendelser i tråd med avtalt leveringsfrekvens. 

Vi utsteder en skriftlig faktura som fungerer som ordrebekreftelse og som vedlegges alle forsendelser. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at bestillingen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt. 

Det er ditt lokale postkontor som er ansvarlig for å sende ut hentemelding. Posten sender ut en påminnelse dersom du glemmer å hente en bestilt pakke. Dersom du fortsatt ikke henter ut pakken innen oppgitt dato, vil den bli sendt tilbake til oss. For uavhentede og ikke-betalte pakker vil du bli belastet med et gebyr på kr 199,- for å dekke kostnadene vi har hatt i forbindelse med den uavhentede pakken. Uavhentede varer omfattes normalt ikke av angreretten. 

7. Betaling

Hos oss kan du betale med Vipps, bankkort eller kredittkort. Vi benytter Vipps som betalingspartner. 

8. Angrerett

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Ved benyttelse av angreretten, må varen sendes i retur innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er sendt til selger. 

Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må altså produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet som fulgte med på førstegangs-bestillingen. 

Dersom du benytter deg av angreretten skal vi tilbakebetale kjøpesummen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi mottar melding fra deg. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene som har blitt sendt tilbake, eller til du har lagt frem dokumentasjon på at varen har blitt sendt. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Med mindre annet er avtalt, skal du dekke de direkte kostnadene ved å returnere varen. Returadressen er adressen oppgitt under punkt 2. 

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet som følger med førstegangsbestillingen og via denne lenken til angrerettskjemaet. Påberopelse av angreretten eller spørsmål knyttet til denne kan rettes til kundeservice på telefon 906 91 452 eller e-post customer@bodymarkers.com. 

9. Reklamasjon

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte kundeservice. 

10. Personopplysninger

For å kunne gjennomføre denne avtalen vil Bodymarkers behandle enkelte personopplysninger som kan knyttes til deg (f.eks. navn og adresse). Du kan lese mer om vår behandling av personopplysninger ved å klikke på følgende link til personvernerklæringen, eller kontakte kundeservice som vil hjelpe deg. Behandlingsansvarlig er selskapets daglige leder. 

11. Kundeservice 

Du når kundeservice på e-post til customer@bodymarkers.com eller ved å ringe 906 91 452. Vår kundeservice har lang erfaring med våre produkter og kan derfor lett svare deg på dine spørsmål. Kundeservice kan også hjelpe deg med å skreddersy en forsendelse som passer for nettopp deg.  

12. Brukeromtaler

Du vil som kunde motta en e-post med forespørsel om å gi en brukeromtale. På denne måten sikrer vi at det kun er kunder som har kjøpt produktet som legger igjen brukeromtaler.

13. Forbehold og ansvarsbegrensninger

Selger forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en annen part. Det tas også forbehold om driftsstans, trykkfeil, uriktige priser, merverdi- og øvrige avgiftsendringer eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. 

Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje). 

Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken. 

14. Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slike varsel gis inntil 2 måneder før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. 

Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene. 

15. Konfliktløsning

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 10, på maksimalt to måneder. 

Partene skal forsøke å løse enhver tvist i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller på www.forbrukerradet.no. 

Dersom mekling ikke fører frem, kan du eller selgeren bringe saken inn for Forbrukerklageutvalget eller domstolene. Selger er forpliktet til å rette seg etter avgjørelser i Forbrukerklageutvalget. Avtalen er underlagt norsk rett. Rett verneting er Oslo tingrett. 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.