Skip to content
Fast frakt 29,-
2-4 dager
Betal med Vipps

Inntak og anbefalinger for vitamin D

Vitamin D finnes kun naturlig i noen får matvarer som fet fisk og tran, i tillegg til at soleksponering (særlig om sommeren) kan være viktig. I Norge og svært mange andre land er det begrenset inntak av vitamin D, og store deler av den friske befolkning har lavere nivåer av vitamin D i blodet enn det som er optimalt. Det er store individuelle variasjoner og ved å måle konsentrasjonen av 25OHvitD kan det fastslås om man trenger endret kosthold eller tilskudd for å øke nivåene i blodet.

Hva er vitamin D-status i befolkningen?

Både i Norge og mange andre land er det en stor andel som inntar/soleksponeres så lite at de har lavere enn anbefalt nivå av 25OHvitD i blodet basert på relativt nye studier (Vitamin D i Norge: behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status? Rapport 11, 2018). Disse resultatene bekrefter tidligere observasjoner om at store andeler av friske individer har suboptimale nivåer (omtrent halvparten har under 50 nmol/L), mens det var relativt få (2-20%) som hadde nivåer under 25 nmol/L.

Dette betyr at det er relevant å måle nivåene av 25OHvitD i blodet for å fastslå om man kan bedre nivået med tilskudd eller ved å bli mer eksponert for sol.

Anbefalt inntak og nivå av vitamin D

Fordi det bare er noen få matvarer som feit fisk og tran som inneholder vitamin D i vesentlige mengder, er det mange som får i seg lite vitamin D, og derfor har lavt nivå av 25OHvitD i blodet. Vitamin D kan lagres i fettvev, og et stort fettvev gir ofte lave verdier av 25OHvitD i blodet. Anbefalt daglig inntak er på 10-20 ug, men dette kan justeres ved måling av 25OHvitD i blodet. Man tilstreber et nivå i blodet på minst 50 nmol/L (20 ng/mL) med en variasjon opp til 125 nmol/L (50 ng/mL), som betraktes som øvre normalområdet. Det vil altså si at om man med 10-20 ug tilskudd ikke kommer opp i minst 50 nmol/L, kan man øke dosen opp til 80 ug/dag under løpende kontroll av blodverdiene.Detaljerte opplysninger om ulike matvarers innhold av vitamin D finner man i matvaretabellen.

Vitamin D og toksisitet (giftighet)

Store doser vitamin D er giftig og kan føre til høyt nivå av kalsium i blodet, med risiko for nyrestein og utfelling av kalsium i nyrene (nefrokalsinose) og nyresvikt, med store individuelle forskjeller i sensitivitet. Personer som regelmessig tar store doser av vitamin D (over 40 ug/dag) må derfor kontrolleres hver 3 måned med måling av serumkonsentrasjon av 25OHvitD. Barn er mer følsomme enn voksne.

Til tross for kunnskapen om mulige toksiske effekter av store doser vitamin D, er man i dag mindre engstelig for giftig effekt av store doser ved regelmessig kontroll av blodnivået.

 

Videre lesing

  • Nasjonalt råd for ernæring. Vitamin D i Norge: behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status? Rapport 11, 2018.
  • Pedersen JI. Vitamin D. Mat & Medisin 7. utgave. 2019. Redaktører Drevon CA & Blomhoff R. Cappelen-Damm. Side 192-201.
  • matvaretabellen.no.

 

Artikkel skrevet 07.10.2022 av CA Drevon

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.